ترمیم موی سر آقایان

ترمیم موی سر آقایان

لیست قیمت:

فیتینگ اولیه:150 هزار تومان
کوتاهی پروتز تعمیری:40 هزار تومان
دکلره پروتز: 15 هزار تومان
رنگ پروتز: 30 هزار تومان
سرویس با چسب سفید و مایع: 100 هزار تومان
سرویس با چسب ترکیبی: 85 هزار تومان
سرویس با چسب سفید: 85 هزار تومان
سرویس با چسب قرمز و آبی: 70 هزار تومان
قیمت پروتز: از یک میلیون و نهصد هزار تومان به بالا

(به قیمت‌های فوق هزینه ایاب و ذهاب اضافه می‌گردد.)
خواهشمند است به این نکته هم توجه داشته باشید که در صورتی که بعد از مراجعه متخصص به علت شرایط فنی یا عدم توافق قیمتی کار انجام نشود، مبلغ 30000 تومان به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به متخصص تعلق می گیرد.