معاینه فنی خودرو

معاینه فنی خودرو

مشتری گرامی

از اونجایی که چندین سال هست گرفتن معاینه فنی برای دارندگان وسایل نقلیه اجباری شده است ما شرایطی فراهم اوردیم تا فرایند زمان بر و سخت این کار برای شما آسان شود.
متخصصین ما درب محل مورد نظر شما خودرو را تحویل گرفته و پس از انجام فرایند معاینه فنی خودرو را به شما تحویل می دهند.

هزینه سرویس: 450.000 تومان

خواهشمند است به این نکات هم توجه داشته باشید :
-تمامی مدارک مورد نیاز رو دراختیارمتخصص بزارید
- لطفا اگر پول یا مدارک به متخصصین میدهید حتما از آنها رسید دستی دریافت نمایید
- در صورتی که بعد از مراجعه متخصص به علت عدم توافق قیمتی کار انجام نشود، مبلغ 50000 تومان به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به متخصص تعلق می گیرد.