۵۴۵۳۶۶۰۰ ثبت سفارش

بیمه حوادث انفرادی

شروع کنید
ثبت سفارش مشابه ثبت سفارش مشابه
درباره سرویس بیمه حوادث انفرادی

این روزها با وجود امکانات بیمه‌های متنوعی که در بازار بیمه موجوده، خیال همه راحت‌تر شده؛ یکی از این بیمه‌های پرطرفدار، بیمه حوادث انفرادی هست كه به موجب اون یك طرف (بیمه گذار/بیمه شده) تعهد می‌كنه در ازای پرداخت وجه یا وجوهی(حق بیمه) ازطرف دیگر(بیمه گر/شركت بیمه) درصورت وقوع یا بروزحادثه غرامت وارده بر او رو جبران کرده ویا وجه معینی رو بپردازه.
حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یك عامل خارجی كه بدون قصد و اراده بیمه شده بروز كرده و به جرح، نقص عضو، ازكارافتادگی یا فوت بیمه شده منجر بشه.

خطرات تحت پوشش در بیمه حوادث انفرادی

 • فوت: در صورت فوت به علت حادثه، سرمایه بیمه به ذینفع (های) معین شده در بیمه نامه و یا وراث قانونی بیمه شده پرداخت می‌شه.
 • نقص عضو یا ازكارافتادگی دائم: نقص عضو یا ازكارافتادگی دائم عبارت است از قطع، تغییر شكل و یا از دست دادن توانایی انجام كار عضوی از اعضای بدن كه ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشه. بسته به وسعت ضایعه، نقص عضو و ازكارافتادگی كلی یا جزئی هست. اگر نقص عضو یا ازكارافتادگی دائم كلی باشه، كل سرمایه تعیین شده در بیمه نامه پرداخت می‌شه. ولی اگر نقص عضو یا ازكارافتادگی دائم جزئی باشه، درصدی از سرمایه بیمه متناسب با ضایعه به وجود اومده پرداخت می‌شه. 
 • جبران هزینه پزشكی: هزینه پزشكی عبارت است از هزینه‌هایی كه در صورت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه، بیمه شده به طور مستقیم در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل می‌شه. هزینه پزشكی قابل پرداخت توسط بیمه گر عبارت است از مبلغ مندرج در صورت­حساب درمانی مربوطه و یا حداكثر هزینه پزشكی مورد تعهد بیمه گر، هر كدوم كه كمتر باشه. هزینه پزشكی شامل هزینه‌هاییه كه بیمه شده ظرف مدت دو سال از تاریخ تحقق خطر تحت پوشش برای هر حادثه موضوع بیمه متحمل شده. حداكثر سرمایه جبران هزینه پزشكی ۲۰درصد سرمایه فوت و نقص عضو یا ازكارافتادگی دائم و كلی هست.
 • غرامت روزانه عمومی: غرامت روزانه عمومی عبارت است از مبلغی كه در ایام از كار افتادگی موقت بیمه شده به علت تحقق خطر موضوع بیمه به بیمه شده پرداخت می‌شه.ازكارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روانی بیمه شده هست كه در اثر تحقق خطر موضوع بیمه به تشخیص پزشك، بیمه شده رو از انجام وظایف شغلی منع می‌کنه. حداكثر سرمایه غرامت روزانه عمومی ۵درهزارسرمایه فوت و نقص عضو یا ازكارافتادگی دائم و كلی هست.
 • غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان: غرامت روزانه در بیمارستان عبارت است از مبلغی كه در ایام بستری شدن در بیمارستان به علت تحقق خطر موضوع بیمه به بیمه شده پرداخت می‌شه و ازكارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روانی بیمه شده هست كه در اثر تحقق خطر موضوع بیمه به تشخیص پزشك، بیمه شده رو از انجام وظایف شغلی منع می‌کنه. حداكثر سرمایه غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان ۵ درهزارسرمایه فوت و نقص‌عضو یا ازكارافتادگی دائم و كلی هست.

بیمه حوادث انفرادی با آچاره

اما چطور می‌شه در بین این همه شرکت‌های بیمه، یک شرکت بیمه مناسب پیدا کرد؟ آچاره در راستای راحتی شما و رفع نیازهای روزمره‌تون،‌ سرویس بیمه حوادث انفرادی رو با کامل‌ترین پوشش و توسط بهترین کارگزاری‌های بیمه به شما عزیزان ارائه می‌ده. شما می‌تونید سوابق هر شرکتی رو در رزومه اون‌ها مشاهده کنید و باتوجه به امتیازاتی که مشتری‌‌های قبلی بهشون دادن،‌ بهترین انتخاب رو داشته باشید.

استثنائات بیمه حوادث انفرادی

موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از اون از شمول تعهدات بیمه گر خارج هست:

 • خودكشی و یا اقدام به اون.
 • صدمات بدنی كه بیمه شده عمدا موجب اون می‌شه.
 • مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرك بدون تجویز پزشك.
 • ارتكاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و یا معاونت در اون.
 • هر نوع دیسك و یا فتق بیمه شده.
 • بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر این‌كه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع بیمه نامه باشه.
 • فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذی‌نفع (اعم از مباشرت، مشاركت و معاونت). در این صورت بیمه گر منحصرا متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذی‌نفع در سرمایه بیمه خواهد بود.
نصب اپلیکیشن آچاره

نصب اپلیکیشن آچاره 4.7 بیش از 1 میلیون نفر به آچاره اعتماد کرده‌اند