رضا دشتی

رضا دشتی

47 سرویس موفق
1397 سال عضویت در آچاره

معرفی: نصب انواع تلوزیون بر روی دیوار و سقف ،،نصب انواع ...

تخصص ها

نظرات