۱۴۷۱ - ۵۴۵۳۶۶۰۰
معاینه فنی خودرو

معاینه فنی خودرو

مشتری گرامی

در این سرویس متخصصین ما درب محل مورد نظر ، خودرو شما را تحویل گرفته و پس از طی شدن فرایند معاینه فنی در مراکز معتبر ،خودرو را به شما تحویل می دهند.

هزینه سرویس: 550.000 تومان

خواهشمند است به این نکات هم توجه داشته باشید :
در صورت مشکل داشتن خودرو از نظر فنی ، متخصصین ما قادر به گرفتن برگه معاینه فنی برای شما نخواهند بود.
-تمامی مدارک مورد نیاز رو دراختیارمتخصص قرار دهید.
- لطفا اگر پول یا مدارکی به متخصصین تحویل می دهید ، از آنها رسید دریافت نمایید.
- در صورتی که بعد از مراجعه متخصص به علت عدم توافق قیمتی کار انجام نشود، مبلغ 50000 تومان به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به متخصص تعلق می گیرد.