۱۴۷۱
واکسن زگیل تناسلی (HPV)

واکسن زگیل تناسلی (HPV)

مشتری گرامی

در این قسمت شما میتوانید همزمان با خرید انواع واکسن زگیل تناسلی ( HPV ) ، از تزریق آن نیز در منزل یا محل کار خود بهره مند شوید.

قیمت ها برای تهیه واکسن و تزریق آن به شرح زیر میباشد:

* خرید 1 دوز واکسن پاپیلوگارد : 1.090.000 تومان
* خرید 3 دوز واکسن پاپیلوگارد : 3.270.000 تومان ( با خرید 3 دوز همزمان میتوانید از تخفیف 200.000 تومانی بهره مند شود و مبلغ 3.070.000 تومان پرداخت نمایید. )

*خرید یک دوز واکسن گارداسیل 4 : 2.900.000 تومان
*خرید سه دوز واکسن گارداسیل 4 : 8.700.000 تومان ( با خرید 3 دوز همزمان میتوانید از تخفیف 580.000 تومانی بهره مند شود و مبلغ 8.120.000 تومان پرداخت نمایید. )

*خرید یک دوز واکسن گارداسیل 9 : 9.900.000 تومان
*خرید سه دوز واکسن گارداسیل 9 : 29.700.000 تومان ( با خرید 3 دوز همزمان میتوانید از تخفیف 1.900.000 تومانی بهره مند شود و مبلغ 27.720.000 تومان پرداخت نمایید. )

* هزینه تزریق برای دوز اول رایگان و برای دوز های بعدی برای هر بار تزریق مبلغ 150.000 تومان دریافت میگردد.
* فاصله بین دوز اول و دوز دوم 2 ماه و بین دوز دوم و سوم 4 ماه میباشد.
*این واکسن برای افراد 12 سال تا 40 سال قابل تزریق میباشد.