حقوق پزشکی

حقوق پزشکی

کاربر گرامی آچاره:

- این سرویس به سه حالت ارائه می‌گردد:
1) کتبی
در این حالت پاسخ سوالاتتان به آدرس ایمیل ارائه شده توسط شما ارسال می‌گردد.
2) تلفنی
در این حالت ابتدا چند دقیقه مساله خود را برای مشاور تشریح کرده و در مورد هزینه مشاوره توافق نمایید. پس از پرداخت هزینه مجدداً با مشاور تماس بگیرید و راهکارهای وی را دریافت کنید.
3) حضوری

- هزینه دریافت هریک از خدمات مشاوره حقوقی به صورت توافقی است.
خواهشمند است به این نکته هم توجه داشته باشید که در صورتی که بعد از مراجعه متخصص به علت شرایط فنی یا عدم توافق قیمتی کار انجام نشود، مبلغ 30000 تومان به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به متخصص تعلق می گیرد.