ساخت و تعمیر درب های چوبی

ساخت و تعمیر درب های چوبی

ساخت و تعمیر درب چوبی

مشتری گرامی،

قیمت‌ها در این سرویس به صورت توافقی تعیین می‌گردد و لطفا قبل از مراجعه متخصص قیمت را با متخصص نهایی کنید.
خواهشمند است به این نکته هم توجه داشته باشید که در صورتی که بعد از مراجعه متخصص به علت شرایط فنی یا عدم توافق قیمتی کار انجام نشود، مبلغ 50000 تومان به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به متخصص تعلق می گیرد.
*در صورت نیاز به کارشناسی حضوری و عدم انجام کار، متخصص مجاز به دریافت 80.000 تومان هزینه کارشناسی میباشد. **