رنگ مو بانوان

رنگ مو بانوان

مشتری گرامی

جزییات قیمت به شرح زیر است. قیمت ها حدودی بوده و از شما خواهشمندیم قیمت دقیق را قبل از انجام کار با متخصص نهایی نمایید. در صورتی که قیمت پیشنهادی اختلاف فاحشی با قیمت های اعلامی زیر داشت حتما به واحد پشتیبانی آچاره اعلام نمایید.

قیمت های اعلام شده بر اساس مواد ایرانی(تولید داخل کشور) اعلام شده و در صورت تمایل برای استفاده از مواد خارجی هزینه ها تغییر خواهد کرد.

- رنگ مو کامل
موی کوتاه (بالای شانه): 200.000 تومان
موی متوسط ( پایینتر از شانه): 300.000 تومان
موی بلند ( تا گودی کمر): 400.000 تومان
موی بلند تر از گودی کمر بر اساس قد و حجم مو به مبلغ نهایی اضافه خواهد شد.لطفا قبل از انجام با متخصص توافق لازم را انجام دهید.

- رنگساژ: 160.000 الی 240.000 تومان.
*بسته به حجم و قد مو دارد.*

- رنگ ریشه ( تا 2 سانتی متر) : 130.000 تومان
-رنگ ریشه ( بیشتر از 2 سانتی متر) : 200.000 تومان
(بالای 5 سانتی متر به مبلغ نهایی اضافه خواهد شد.لطفا قبل از انجام کار هزینه نهایی را توافق نمایید)** چنانچه رنگ توسط مشتری تهیه گردد:
رنگ ریشه 70.000 تومان
رنگ کامل 95.000 تومان

**خواهشمند است به این نکته هم توجه داشته باشید که در صورتی که بعد از مراجعه متخصص به علت شرایط فنی یا عدم توافق قیمتی کار انجام نشود و به هر علتی از جانب شما مشتری محترم درخواست لغو کار داده شود ، مبلغ 50.000 تومان به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به متخصص تعلق می گیرد.

*در صورت نیاز به کارشناسی حضوری و عدم انجام کار، متخصص مجاز به دریافت 80.000 تومان هزینه کارشناسی میباشد. **

**برای سفارشاتی که مبلغ نهایی آنها زیر 100.000 تومان است ،متخصص مجاز به دریافت 50.000 تومان هزینه ایاب و ذهاب از مشتری میباشد.**

با توجه به حجم ترافیک در کلان شهر تهران احتمال تاخیر تا 30 دقیقه وجود خواهد داشت. پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

* با توجه به حجم بالای سفارشات در جشنواره ها و تخفیف ها جا به جایی ساعت و روز سفارش شما مشتری گرامی طبق توافق با متخصص امکانپذیر میباشد*