کلاس سی ایکس در خانه

کلاس سی ایکس در خانه

شرح خدمات و جزئیات قیمت:

ورزشی ترکیبی از قدرتی و هوازی است . سی ایکس مانند چسب دو قلو وارو بدنتان می شود و همه جای بدنتان را به هم می چسباند.
آچاره این امکان برای شما فراهم کرده تا با ثبت سفارش رایگان با مربی های برتر ارتباط بگیرید و در صورتی که ادامه همکاری ممکن نبود پس از مشورت سفارش را رایگان لغو کنید.

هزینه های این سرویس برای سرویس حضوری به شرح زیر است:
1جلسه: 250.000 تا 380.000 تومان
4 جلسه: 800.000 تا 1.400.000 تومان
8 جلسه: 1.900.000 تا 3.000.000 تومان
12 جلسه:2.900.000 تا 4.400.000تومان

کلاس آنلاین:
جلسه ای180.000 تا 230.000 تومان

** این هزینه ها با توجه به سابقه مربی و میزان مهارت وی( که شما میتوانید پس از ارتباط با ایشان پروفایلشان را بررسی کنید)، وضیعت و درخواست مشتری تعیین می شود.

خواهشمند است به این نکته هم توجه داشته باشید که در صورتی که بعد از مراجعه متخصص توافقات لازم صورت نگیرد مبلغ 50000 تومان به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به متخصص تعلق می گیرد.

راهنمای قیمت

شرح خدمات
واحد / قیمت (تومان)
سی ایکس
1 جلسه / 250,000 تا 380,000
سی ایکس
4 جلسه / 800,000 تا 1,400,000
سی ایکس
8 جلسه / 1,900,000 تا 3,000,000
سی ایکس
12جلسه / 2,900,000 تا 4,400,000
سی ایکس (آنلاین)
1 جلسه / 180,000 تا 230,000