نصب کاغذ دیواری

نصب کاغذ دیواری

فهرست قیمت:

به ازای هر رول:
نصب کاغذ دیواری عرض 50 و 60: 26.000-32.000 تومان
نصب کاغذ دیواری عرض 70: 26.000-35.000 تومان
نصب کاغذ دیواری عرض 106: 70.000-90.000 تومان
نصب کاغذ دیواری سقف: 30.000-35.000 تومان
نصب پوستر (متر مربع): 35.000-40.000 تومان
کندن کاغذ دیواری: 3.000-5.000


** در سفارشهای نصب زیر 10 رول، قیمت بر حسب نصب 10 رول کامل محاسبه میگردد.
خواهشمند است به این نکته هم توجه داشته باشید که در صورتی که بعد از مراجعه متخصص به علت شرایط فنی یا عدم توافق قیمتی کار انجام نشود، مبلغ 40000 تومان به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به متخصص تعلق می گیرد.

مشتری گرامی توجه فرمایید:

در صورت نیاز به فاکتور در زمان ثبت سفارش و یا بعد از آن، با مراجعه به جزئیات سفارش، ایمیل خود را در بخش ارسال فاکتور وارد نمایید تا رسید پرداخت برای شما ارسال گردد. در صورت نیاز به فاکتور رسمی این موضوع را قبل از شروع سفارش به متخصص اعلام نمایید. با توجه به اینکه آچاره متخصص را به شما معرفی می کند و شما هزینه را به متخصص پرداخت می نمایید، آچاره امکان صدور فاکتور رسمی برای شما ندارد.