پرستاری و مراقبت سالمند

پرستاری و مراقبت سالمند

جزئیات خدمات و قیمت‌ها:

( این سرویس با توجه به شرایط و به صورت توافقی می‌باشد.)
(در صورت نیاز به انجام امور منزل، تزریقات، بی‌قراری، شب ادراری و موارد خاص قیمت ها تغییر می‌کنند.)
خواهشمند است به این نکته هم توجه داشته باشید که در صورتی که بعد از مراجعه متخصص به علت شرایط فنی یا عدم توافق قیمتی کار انجام نشود، مبلغ 30000 تومان به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به متخصص تعلق می گیرد.