کوتاهی مو کودک (پسرانه)

کوتاهی مو کودک (پسرانه)

جزئیات قیمت:

اصلاح موی کودک: 80000 الی 100000 تومان
خواهشمند است به این نکته هم توجه داشته باشید که در صورتی که بعد از مراجعه متخصص به علت شرایط فنی یا عدم توافق قیمتی کار انجام نشود، مبلغ 30000 تومان به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به متخصص تعلق می گیرد.