آزمایش عناصر مهم و ویتامین ها

آزمایش عناصر مهم و ویتامین ها

مشتری گرامی

در این بخش تست سلامت شما از لحاظ عناصر مهم و ویتامین های بدن شما از طریق نمونه گیری خون انجام خواهد شد و انجام این آزمایش نیاز به ناشتا بودن ندارد.

هزینه این سفارش مبلغ 745000 تومان میباشد و شامل موارد ( Zn . B6 . B12 . B1 . D3 ) میباشد.

جواب دهی در این بخش در صورت عدم نیاز به نمونه گیری مجدد بین 48 تا 72 ساعت میباشد.

لطفا دقت داشته باشید در صورتیکه پس از هماهنگی با متخصص و مراجعه ایشان ازانجام تست صرفنظر شود مبلغ 50000 تومان به متخصص به عنوان هزینه لغو تعلق خواهد گرفت که از جانب مشتری میبایست پرداخت گردد.