۱۴۷۱
تعمیر دستگاه بخور

تعمیر دستگاه بخور

فهرست قیمت:

جزییات قیمت به شرح زیر است. قیمت ها حدودی بوده و از شما خواهشمندیم قیمت دقیق را قبل از انجام کار با متخصص نهایی نمایید. در صورتی که قیمت پیشنهادی اختلاف فاحشی با قیمت های اعلامی زیر داشت حتما به واحد پشتیبانی آچاره اعلام نمایید.

رفع اتصالی دستگاه: 400.000 تومان
تعمیر موتور دستگاه: 500.000 تومان
تعمیر برد دستگاه: 600.000 تومان
تعمیر برد+ تعویض دیود و تعویض پیزو: 650.000 تومان

**دریافت فاکتور وسایل و دستمزد از تکنسین الزامی میباشد.**
** در صورت عیب یابی (دست به آچار شدن متخصص) و پس از آن عدم توافق بین طرفین، متخصص مجاز به دریافت هزینه 100000 تومانی تحت عنوان هزینه کارشناسی میباشد.**

خواهشمند است به این نکته هم توجه داشته باشید که در صورتی که بعد از مراجعه متخصص به علت شرایط فنی یا عدم توافق قیمتی کار انجام نشود، مبلغ 50000 تومان به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به متخصص تعلق می گیرد.