۱۴۷۱
موزیک

موزیک

کاربر گرامی:

لطفا جهت اطمینان از پاسخگویی مناسب به سفارش‌ شما ، یک هفته تا ده روز زودتر از زمان اجرا اقدام به ثبت سفارش نمایید.

*لطفا پس از ثبت سفارش جهت هماهنگی بیشتر با متخصصینی که در سفارش به شما پیشنهاد انجام کار میدهند تماس حاصل نمایید و شخص انتخاب شده را داخل سفارش تایید نمایید.

مشتری گرامی توجه فرمایید:

در صورت نیاز به فاکتور در زمان ثبت سفارش و یا بعد از آن، با مراجعه به جزئیات سفارش، ایمیل خود را در بخش ارسال فاکتور وارد نمایید تا رسید پرداخت برای شما ارسال گردد. در صورت نیاز به فاکتور رسمی این موضوع را قبل از شروع سفارش به متخصص اعلام نمایید. با توجه به اینکه آچاره متخصص را به شما معرفی می کند و شما هزینه را به متخصص پرداخت می نمایید، آچاره امکان صدور فاکتور رسمی برای شما ندارد.

مشتریان درباره خدمات موزیک آچاره چه می‌گویند؟

زهره ا. (خیابان دماوند, تهران) 4 سال پیش
امتیاز به سفارش

بسیار و خلاق برخورد عالی با کودکان و آهنگهای مناسب نسبت به برنامهای تعیین شده

زهره ا. (خیابان دماوند, تهران) 4 سال پیش
امتیاز به سفارش

بسیار و خلاق برخورد عالی با کودکان و آهنگهای مناسب نسبت به برنامهای تعیین شده

زهره ا. (خیابان دماوند, تهران) 4 سال پیش
امتیاز به سفارش

بسیار و خلاق برخورد عالی با کودکان و آهنگهای مناسب نسبت به برنامهای تعیین شده