۵۴۵۳۶۶۰۰
گوسفند زنده

گوسفند زنده

مشتری گرامی:

در این سرویس پس از ثبت سفارش شما متخصصین ما با شما ارتباط می گیرند و در صورت توافقات لازم خدمات درخواستی شما انجام می شود.
با توجه به نوسان قیمت ها برای این سرویس پرداخت اعتباری نداریم. پرداخت به خود نیرو صورت می گیرد.
ثبت سفارش در این سرویس رایگان می باشد.

خواهشمند است به این نکته هم توجه داشته باشید که در صورتی که بعد از مراجعه متخصص به علت شرایط فنی یا عدم توافق قیمتی کار انجام نشود، مبلغ 80000 تومن به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به متخصص تعلق می گیرد.