۱۴۷۱ - ۵۴۵۳۶۶۰۰
ترمیم و بازسازی ظروف آشپزخانه

ترمیم و بازسازی ظروف آشپزخانه

فهرست قیمت:

جزییات قیمت به شرح زیر است. قیمت ها حدودی بوده و از شما خواهشمندیم قیمت دقیق را قبل از انجام کار با متخصص نهایی نمایید. در صورتی که قیمت پیشنهادی اختلاف فاحشی با قیمت های اعلامی زیر داشت حتما به واحد پشتیبانی آچاره اعلام نمایید.

**لطفا توجه داشته باشید پروسه ترمیم ظروف بین 20 تا 30 به طول خواهد انجامید.**

بازسازی داخل گرانیت نسکافه ای و بیرون رنگ:
- از سایز کوچک تا سایز 26 هر عدد: 100.000 تومان
- از سایز 28 تا 30 هر عدد: 120.000 تومان
- از سایز 32 تا 34 هر عدد: 200.000 تومان
بازسازی دورو گرانیتی نسکافه ای:
- از سایز کوچک تا سایز 26 هر عدد: 150.000 تومان
- از سایز 28 تا 30 هر عدد: 170.000 تومان
- از سایز 32 تا 34 هر عدد: 300.000 تومان
بازسازی داخل گرانیت طوسی و بیرون رنگ:
- از سایز کوچک تا سایز 26 هر عدد: 120.000 تومان
- از سایز 28 تا 30 هر عدد: 140.000 تومان
- از سایز 32 تا 34 هر عدد: 240.000 تومان
بازسازی دورو گرانیت طوسی:
- از سایز کوچک تا سایز 26 هر عدد: 120.000 تومان
- از سایز 28 تا 30 هر عدد: 200.000 تومان
- از سایز 32 تا 34 هر عدد: 340.000 تومان


* در صورت عیب یابی (دست به آچار شدن متخصص) و پس از آن عدم توافق بین طرفین، متخصص مجاز به دریافت هزینه 100000 تومانی تحت عنوان هزینه کارشناسی میباشد.*
خواهشمند است به این نکته هم توجه داشته باشید که در صورتی که بعد از مراجعه متخصص به علت شرایط فنی یا عدم توافق قیمتی کار انجام نشود، مبلغ 50000 تومان به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به متخصص تعلق می گیرد.