۵۴۵۳۶۶۰۰

کدام را ترجیح می‎دهید؟ (متخصص‎های با امتیاز بالاتر، در گرفتن کار در اولویت هستند)