۵۴۵۳۶۶۰۰
ارزیابی سلامت

ارزیابی سلامت

مشتری گرامی

این بخش شامل 3 قسمت میباشد که در هر کدام از آنها بر اساس محدوده سن شما بررسی لازم جهت ارزیابی سلامت شما انجام خواهد شد.

ارزیابی سلامت عمومی ( سن بین 12 تا 50 سال): 790000 تومان
ارزیابی سلامت مردان ( بالای 50 سال) : 925000 تومان
ارزیابی سلامت بانوان ( بالای 50 سال) : 746000 تومان

کلیه موارد بالا شامل نمونه خون میباشد و حدود 18 فاکتور اصلی سلامت بدن در آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
انجام این آزمایش به 8 تا 12 ساعت ناشتا بودن متقاضی نیاز دارد.

جواب دهی در این بخش در صورت عدم نیاز به نمونه گیری مجدد بین 24 تا 48 ساعت میباشد.

لطفا دقت داشته باشید در صورتیکه پس از هماهنگی با متخصص و مراجعه ایشان ازانجام تست صرفنظر شود مبلغ 50000 تومان به متخصص به عنوان هزینه لغو تعلق خواهد گرفت که از جانب مشتری میبایست پرداخت گردد.