در حال بارگذاری

تکمیل اطلاعات تخصص کاری

تخصص‌هایی که در آنها فعالیت دارید را انتخاب کرده و سوالات مربوط به آنها را پاسخ دهید.

انجام شد

اطلاعات مربوط به تخصص شما تکمیل شد.

بازگشت

تقویم کاری

شما می‌توانید با تنظیم روز، ساعت و مکانی که تمایل به فعالیت در آنجا دارید، سفارش‌های مناسب شرایط زمانی و مکانی خود را دریافت کنید.
در غیر این صورت، سفارش موجود در هر زمان و مکانی به شما پیشنهاد می‌شود.

تقویم کاری

در تاریخ‌های مشخص شده در چه مناطقی تمایل به فعالیت دارید؟

مناطق فعالیت

بازگشت

لیست خدمات

لیست خدمات قابل ارائه و قیمت خدمات خود را وارد نمایید تا برای مشتریان شما نمایش داده شود.

اضافه کردن خدمات

حذف در حال حذف سرویس ...
تومان
بازگشت
افـزودن تصـویر

عکس‌هایی از نمونه کارها یا محل کار خود را در این قسمت آپلود کنید تا مشتری با دیدن آنها به توانایی شما بیشتر پی ببرد.

درباره من

بازگشت
چاره این ماه:
سطح
سطح کاربر
درصد کمسیون
درصد کمسیون
سقف کار
سقف کار
بازگشت

اپ متخصصین آچـاره را دانلـود کنید!

دانلود